Välkomna på årsmöte och medlemsträff!

  • 6 mar 2024

Välkomna till Svensk Elitsimnings Årsmöte och medlemsmöte

Lördagen den 6 april kl 14.00, Stockholm

Årsmötet kommer att ske under medlemsmötet som kommer vara:

Fredag eftermiddag till lördag eftermiddag 5-6 april på Scandic Malmen, Stockholm.

fredag  5 april 16-17.30
lördag 6 april 10-16 inklusive gemensam lunch

Fredag:
16:00-17:30  ”RF som bundsförvant med nya möjligheter för
svensk simning”  Åsa Karlsson kommer från RF-SISU Stockholm och berättar samt ger
föreningsexempel på hur man kan jobba framåt.

Lördag:
10:00-11:00 Antidopingarbete på föreningsnivå Lars Jonsson som är
antidopingsansvarig på RF-SISU Stockholm förklarar vad som gäller allmänt men
också för simningen specifikt. Vilket ansvar har individen och vilket ansvar
har föreningen i dopingfrågor.

11:00-12:00 Vi tittar bakåt och framåt. Vad har SES gjort och vad
vill ni att SES jobbar med framåt. Vilka frågor är viktiga för oss som
elitföreningar för att vi ska kunna ha verksamhet i framtiden?

12:00 Lunch

13:00-14:00 Genomgång av motioner inkomna till SSFs förbundsmöte

14:00 Årsmöte

14:45-16:00 fortsättning motioner, erfarenhetsutbyte med mera.

 

Anmälan och mer info här

 

Handlingar:

Dagordning

Fullmakt

Styrelsens Verksamhetsberättelse 

Ekonomisk berättelse & Revisionsberättelse

Valberedningens förslag