Anmäl här:

Välkomna på SES Årsmöte

  • 15 sep 2020

image: Välkomna på SES Årsmöte

Årsmötet sker digitalt via Teams tisdagen den 29/9 kl 19.00.
Anmälan sker till cecilia.loqvist@upsalasim.nu senast den 25/9. Länk till deltagare sänds ut senast 3 dagar före mötet.

/explorer/files/arsmoete%202020.pdf

/explorer/files/fullmakt%202020.pdf

/explorer/files/SES%20info%20blad%202020%20utan%20foereningar(1).pdf

SES Kristhanteringplan

  • 15 sep 2020

image: SES Kristhanteringplan

Som föreningsmedlem i SES har du tillgång till POSUM-support, här är SES krishanteringsplan.

Har du frågor hör av till SES-ansvariga:

Martina Aronsson 0708-777 571
Jonathan Wik 070-456 24 68
Bert-Ola Eriksson 070-285 05 00

 

/explorer/files/Handlingsplan%20Krishantering%20Svensk%20Elitsimning.pdf

Inbjudan Årsmöte

  • 4 sep 2020

Välkomna till Svensk Elitsimnings Årsmöte

29 september 2020 klockan 19:00

 

Mötet kommer att genomföras digitalt.

här