Senaste Nytt

Välkommen till föreningen Svenska Elitsimning!

Föreningen Svensk Elitsimning (förkortad SES) har till ändamål att åstadkomma ett nära samarbete mellan anslutna simidrottsklubbar samt företräda dessa inför Svenska Simförbundet (SSF) och andra organisationer med syfte att utveckla simidrotten.

Välkomna på årsmöte och medlemsträff!

  • 6 mar 2024

Välkomna till Svensk Elitsimnings Årsmöte och medlemsmöte

Lördagen den 6 april kl 14.00, Stockholm

Årsmötet kommer att ske under medlemsmötet som kommer vara:

Fredag eftermiddag till lördag eftermiddag 5-6 april på Scandic Malmen, Stockholm.

fredag  5 april 16-17.30
lördag 6 april 10-16 inklusive gemensam lunch

Fredag:
16:00-17:30  ”RF som bundsförvant med nya möjligheter för
svensk simning”  Åsa Karlsson kommer från RF-SISU Stockholm och berättar samt ger
föreningsexempel på hur man kan jobba framåt.

Lördag:
10:00-11:00 Antidopingarbete på föreningsnivå Lars Jonsson som är
antidopingsansvarig på RF-SISU Stockholm förklarar vad som gäller allmänt men
också för simningen specifikt. Vilket ansvar har individen och vilket ansvar
har föreningen i dopingfrågor.

11:00-12:00 Vi tittar bakåt och framåt. Vad har SES gjort och vad
vill ni att SES jobbar med framåt. Vilka frågor är viktiga för oss som
elitföreningar för att vi ska kunna ha verksamhet i framtiden?

12:00 Lunch

13:00-14:00 Genomgång av motioner inkomna till SSFs förbundsmöte

14:00 Årsmöte

14:45-16:00 fortsättning motioner, erfarenhetsutbyte med mera.

 

Anmälan och mer info här

 

Handlingar:

Dagordning

Fullmakt

Styrelsens Verksamhetsberättelse 

Ekonomisk berättelse & Revisionsberättelse

Valberedningens förslag

Välkomna på årsmöte!

  • 17 mar 2023

image: Välkomna på årsmöte!

Välkomna till Svensk Elitsimnings Årsmöte

Lördagen den 15 april kl 14.00, Clarion Hotell Stockholm, Skanstull

Årsmötet kommer att ske under medlemsmötet som kommer vara

Lördag 15/4 kl 09.30 - Söndag 16/4 kl 12.00
Mer info kommer.

Anmälan sker här senast 7/4

 

Handlingar 

Dagordning

Fullmakt

Styrelsens Verksamhetsberättelse 

Ekonomisk berättelse

Revisionsberättelse

Valberedningens förslag

Förslag om stadgeförändring

 

 

 

Till alla medlemsföreningar.

  • 12 maj 2021

Till alla medlemsföreningar.

Vi har idag på ett styrelsemöte tagit upp förslaget som Svenska Simförbundet kommunicerade i måndags.

Efter det har vi blivit kontaktade av flertalet föreningar som har åsikter och till och med egna alternativa förslag för hur den svåra situationen med mästerskapen ska behandlas.

Det är tydligt för oss att det skiljer väldigt mycket på vad föreningarna anser vara det bästa upplägget. Självklart beror detta på de många olika förutsättningarna som råder runt omkring i föreningarna.

I och med det kommer SES som organisation inte att ta ställning för eller emot något förslag utan istället uppmana alla våra medlemsföreningar att svara på den questback från Simförbundet där varje förening kan göra sin röst hörd.

Vi har stor förståelse för att oavsett vilket beslut som fattas innebär det utmaningar av olika slag för föreningarna så därför hoppas och önskar vi att föreningar som har möjlighet samarbetar vid behov för att skapa bästa möjliga förutsättningar för både simmare och anställda.

Välkomna på SES årsmöte

  • 7 apr 2021

Välkomna till Svensk Elitsimnings Årsmöte                

Tis 27 April 2021 klockan 19:00

Mötet sker digitalt via teams, anmälan sker till Michelle, masprou@hotmail.com senast 25/4. Vi sänder därefter länk till årsmötet.                                                            

Glöm inte att skicka in era fullmakter innan mötet.  

Proposition

Verksamhetsberättelse 2020

Revision

Valberedningens förslag

Fullmakt                

 

                                                                              

Visa fler nyheter