Anmäl här:

Till alla medlemsföreningar.

  • 12 maj 2021

Till alla medlemsföreningar.

Vi har idag på ett styrelsemöte tagit upp förslaget som Svenska Simförbundet kommunicerade i måndags.

Efter det har vi blivit kontaktade av flertalet föreningar som har åsikter och till och med egna alternativa förslag för hur den svåra situationen med mästerskapen ska behandlas.

Det är tydligt för oss att det skiljer väldigt mycket på vad föreningarna anser vara det bästa upplägget. Självklart beror detta på de många olika förutsättningarna som råder runt omkring i föreningarna.

I och med det kommer SES som organisation inte att ta ställning för eller emot något förslag utan istället uppmana alla våra medlemsföreningar att svara på den questback från Simförbundet där varje förening kan göra sin röst hörd.

Vi har stor förståelse för att oavsett vilket beslut som fattas innebär det utmaningar av olika slag för föreningarna så därför hoppas och önskar vi att föreningar som har möjlighet samarbetar vid behov för att skapa bästa möjliga förutsättningar för både simmare och anställda.