Anmäl här:

Program SES medlemsmöte 6-7/11

  • 22 okt 2015

Här kan du se det definitiva programmet för SES medlemsmöte 6-7/11 i Helsingborg.

Program:  Fredag 6/11
12.00         Lunch
13.00          Introduktion
13.30          Paneldebatt kring utbildningsfrågor inom vår idrott.
                    I panelen: Carola Sjödin, SSF styrelse, Henrik Forsberg, sportchef, Petter Sikén ,                     SES och Stefan Adlerborn, SK Laxen.
15.00          Kaffe
15.30          ”Hur bygger vi ett starkare samarbete mellan  elitföreningarna och mellan
                     föreningarna och  förbundet” ? – Tommy Teorin, fd svensk Elitfotboll
16.30          Frågor och diskussion kring Tommys föreläsning.
17.00          Slut för i dag- SM finalerna startar 18.00

                   Lördag 7/11
09.00          Krishantering-hur kan vi hjälpas åt ?                       Petter S
09.30          Vad gör egentligen SSF´s lekmannarevisorer ?                                                                                (revisorerna på besök och berättar om sitt uppdrag)
                    Hur jobbar SSF´s valberedning ?                       Christin B
10.00          Kaffe
10.15          Redovisning av SES medlemsenkät.
11.00          Öppen diskussion kring SES prioriterade områden.
                     Vad har vi gjort och vad vill vi ?
12.00          Lunch
13.00          En svensk Simlinje                             Henrik Forsberg
14.00          forts. SES prioriterade områden.
15.00          Avslut
17.00          SM finaler

Medlemsmöte i Helsingborg 6-7 novem

  • 9 okt 2015

SES styrelse inbjuder till höstens medlemsmöte i samband med SM/JSM i Helsingborg 6-7 november .