Anmäl här:

Enkät om "Den svenska simförening"

  • 14 apr 2016

Läs en intressant summering av enkäten som fokuserar på frågor kring personal. 

Klicka här för att läsa mer. 

Stadgeändring

  • 4 apr 2016

Vid SES Årsmöte  beslutades om följande  stadgeändring :
Tidigare lydelse :

§  2

MEDLEMSKAP 
Medlemskap i SES erhålls årsvis efter ansökan. Berättigad att ansöka är klubb som under året före ansökningsåret erhållit mästerskapspoäng i senior-SM i någon simidrott. Föreningen skall erlägga av SES Årsmöte beslutad årsavgift.

NY  lydelse efter årsmötesbeslut : 
Texten  ”mästerskapspoäng i senior-SM i någon simidrott”ändras  till ”mästerskapspoäng i någon simidrott”

Rapport från Årsmötet

  • 4 apr 2016

SES årsmöte 2016 avhölls den 1 april i Stockholm i samband med Swim Open.
8 föreningar var representerade med ett 10 tal personer.
Vid årsmötet beslöts att årsavgiften för 2016 skall kompletteras med en obligatorisk konferensavgift på 1000:- för att föreningen skall kunna genomföra årliga medlemsträffar.
Medlemsträffar det kommande året:
8 juli i Norrköping  i samband med SM/JSm (50m) med fokus på arbetsmiljöfrågor
4-5 november i Stockholm i samband med SM/JSM (25m)
27-28 januari 2017 i Malmö.
Styrelsen 2016 består av :
Martina Aronsson, ordförande
Christin Berglund, sekreterare
Robert Johnsson, kassör
Su Oltner, ledamot
Petter Sikén, ledamot
Henrik Clevedahl, suppleant