Rapport från Årsmötet

  • 4 apr 2016

SES årsmöte 2016 avhölls den 1 april i Stockholm i samband med Swim Open.
8 föreningar var representerade med ett 10 tal personer.
Vid årsmötet beslöts att årsavgiften för 2016 skall kompletteras med en obligatorisk konferensavgift på 1000:- för att föreningen skall kunna genomföra årliga medlemsträffar.
Medlemsträffar det kommande året:
8 juli i Norrköping  i samband med SM/JSm (50m) med fokus på arbetsmiljöfrågor
4-5 november i Stockholm i samband med SM/JSM (25m)
27-28 januari 2017 i Malmö.
Styrelsen 2016 består av :
Martina Aronsson, ordförande
Christin Berglund, sekreterare
Robert Johnsson, kassör
Su Oltner, ledamot
Petter Sikén, ledamot
Henrik Clevedahl, suppleant